شرکت ساختمانی اسکان ساز

شرکت ساختمانی اسکان ساز

مدیرعامل: مهندس سید مصطفی موسوی

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۲

تاریخ عضویت: ۱۴۰۰

اطلاعات ارتباطی:

null
وبسایت: www.Eskansaz.ir
null
ایمیل: Eskansaz62@gmail.com
null
نشانی: همدان، خیابان سعیدیه پائین، روبروی کوچه معظمی، پلاک ۹۹، طبقه همکف

کد پستی: ۶۵۱۶۷۷۴۷۷۷

null
نمابر: ۳۸۳۳۰۴۱۱-۰۸۱
تلفن
تلفن: ۳۸۳۳۱۸۸۱۰-۰۸۱

شرکت اسکانساز با مدیریت عاملی مرحوم حاج سید امیر موسوی یکی از پیمانکاران با سابقه استان همدان در سال ۱۳۶۲ تاسیس گردید.

این شرکت از بدو تاسیس تاکنون اجرای پروژه هایی را باا ظرفیت های مختلف در رشته های ابنیه و تاسیسات به شرح رزومه پیوست در کارنامه خود دارد.

ساختمان و ابنیه : دو

تاسیسات : چهار

 1.  گواهی ارزش افزوده
 2.  گواهی صلاحیت ایمنی
 3.  گواهی صلاحیت پیمانکاری

 1. استانداری همدان
 2. مهندسین مشاور سازه پایدار سبا
 3.  انجمن شرکت های ساختمانی
 1. سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
 2.  انجمن بتن ایران
 3.  انجمن پیمانکاران عمرانی
 4.  کمیته مصالح شورای فنی

پروژه اداری تجاری بازار بزرگ سینا

 1.  پروژه پارکینگ طبقاتی سینا
 2.  پروژه مجموعه ورزشی بانوان شهر بهار
 3.  پروژه ستاد مدیریت بحران

گالری پروژه های شرکت ساختمانی اسکان ساز