تصاویر پروژه احداث ورزشگاه فجررازی بهمراه نصب واجرای تاسیسات الکتریکی مجموعه ورزشی فجر شرکت تحکیم فرجام تهران