photo_2018-02-18_11-41-26

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

photo_2018-02-18_11-41-31

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

photo_2018-02-18_11-41-36

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

photo_2018-02-18_11-41-48

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

photo_2018-02-18_11-41-54

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

photo_2018-02-18_11-42-00

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

IMG_8113

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

IMG_8131

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

IMG_8184

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

IMG_8185

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

photo_2018-02-18_11-40-25

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

photo_2018-02-18_11-41-21

تصاویر پروژه بیمارستان امام خمینی ارومیه شرکت ساختمانی جاده

بیمارستان امام خمینی ارومیه
Go to Top
دریافت نوتیفیکیشن آیا می خواهید در مورد آخرین به روز رسانی ها اعلان دریافت کنید؟ خیر بله