شرکت پارس تکنو – پروژه تاسیسات ، ساختمان و محوطه سازی بندر لنگه