نصب-قطعات-هیدرومکانیکال-(۲)

استحصال-از-معدن-(۱)

استحصال-از-معدن-(۲)

استحصال-از-معدن-(۳)

آرماتوربندی-بافرهای-سرریز-سد-(۱)

آرماتوربندی-بافرهای-سرریز-سد-(۲)

آزمایش-بارگذاری-صفحه-(۱)

آزمایش-بارگذاری-صفحه-(۲)

آزمایش-بارگذاری-صفحه-(۳)

آزمایش-کوبش-و-نفوذپذیری-(۱)

آزمایش-کوبش-و-نفوذپذیری-(۲)

آموزش-ایمنی-توسط-واحد-HSE-(1)

آموزش-ایمنی-توسط-واحد-HSE-(2)

آموزش-ایمنی-توسط-واحد-HSE-(3)

بازدید-مقامات-کشوری-(۱)

بازدید-مقامات-کشوری-(۲)

بازکردن-قالب-از-گالری-تزریق-در-بخش-اوجی-سرریز

پایدارسازی-ترانشه-ها

تجهیزات-آزمایشگاهی-(۱)

تجهیزات-آزمایشگاهی-(۲)

ساخت-پایه-های-پل-در-ترافیک-سنگین-(۱)

ساخت-پایه-های-پل-در-ترافیک-سنگین-(۲)

ساخت-پایه-های-پل-در-ترافیک-سنگین-(۳)

ساخت-فرازبند-از-نوع-خاک-و-سیمان-(۱)

ساخت-فرازبند-از-نوع-خاک-و-سیمان-(۲)

ساخت-واتر-استاپ-مسی

سازه-آبگیر-سد

سنگبرداری-انفجاری-(۱)

سنگبرداری-انفجاری-(۲)

سنگبرداری-انفجاری-(۳)

عملیات-اجرایی-پلینت-بدنه-سد

عملیات-اجرایی-درز-انقباضی

عملیات-اجرایی-لاینینگ-تونل-انحراف-(۱)

عملیات-اجرایی-لاینینگ-تونل-انحراف-(۲)

عملیات-اجرایی-لاینینگ-تونل-انحراف-(۳)

عملیات-آرماتوربندی-پلینت-در-بستر-سد

عملیات-بتن-غلتکی

عملیات-خاکبرداری

قالب-بندی-جناح-چپ،-آماده-سازی-داولها،لایه-ریز-سد-و-نصب-ابزار-دقیق

نصب-ابزار-دقیق

نصب-عرشه-فولادی-در-دو-شیفت-در-بار-ترافیکی-سنگین-(۱)

نصب-عرشه-فولادی-در-دو-شیفت-در-بار-ترافیکی-سنگین-(۲)

نصب-قطعات-هیدرومکانیکال-(۱)

تصاویری از عملیات ساخت
Go to Top
دریافت نوتیفیکیشن آیا می خواهید در مورد آخرین به روز رسانی ها اعلان دریافت کنید؟ خیر بله