پژوهشکده-کیش

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه پژوهشکده کیش

۱۱۶واحد-مسکونی-شهرستان-جم

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه 116 واحدی مسکونی شهرستان جم

۱۱۶واحد-مسکونی-شهرستان-جم۲

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه 116 واحدی مسکونی شهرستان جم

بخش-کشاورزی-محوطه-صنعتی-فارابی

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه بخش کشاورزی محوطه صنعتی فارابی

برج-مسکونی-زرین-(۲)

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه برج مسکونی زرین

برج-مسکونی-زرین

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه برج مسکونی زرین

بیمارستان-قشم

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه بیمارستان قشم

بیمارستان-قشم-۲

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه بیمارستان قشم

بیمارستان-قشم-۳

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه بیمارستان قشم

بیمارستان-قشم-۴

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه بیمارستان قشم

بیمارستان-قشم-۵

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه بیمارستان قشم

پژوهشکده-کیش-۲

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه پژوهشکده کیش

ترمینال-اسکله-درگهان

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه ترمینال اسکله درگهان

ترمینال-اسکله-درگهان-۲

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه ترمینال اسکله درگهان

ترمینال-اسکله-درگهان۳

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه ترمینال اسکله درگهان

تونل-انحراف-آب-سد-گاران

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه تونل انحراف آب سد گاران

دو-باب-سوله-بندر-صیادی

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه بندر صیادی

زمین-فوتبال-و-جایگاه-با-ظرفیت-۱۲۰۰۰تماشاچی

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه زمین فوتبال و جایگاه 12000 نفری

ساختمان-اداری-مرکزی-محوطه-صنعتی-فارابی

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه ساختمان اداری مرکزی محوطه صنعتی فارابی

ساختمان-جایگاه

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه ساختمان و جایگاه

سالن-استخر-مجموعه-ورزشی-توحید

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه سالن استخر مجموعه ورزشی توحید

سالن-ژِیمنازیوم

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه سالن ژیمنازیوم

سوله-انبار-محوطه-صنعتی-فارابی

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه سوله انبار و محوطه صنعتی فارابی

کارخانه-تخته-صنعتی

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه کارخانه تخته صنعنی

کارخانه-تخته-صنعتی۲

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه کارخانه تخته صنعتی

کتابخانه-قشم

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه کتابخانه قشم

کتابخانه-قشم۲

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه کتابخانه قشم

مجتمع-رفاهی-خارک

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه مجتمع رفاهی خارک

مخزن-آب-قشم

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه مخزن آب قشم

مخزن-آب-قشم۲

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه مخزن آب قشم

مسجد-و-وضو-خانه-مجتمع-رفاهی-خارک

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه مجتمع رفاهی خارک

واحدهای-آموزشی-شهرک-بعثت-ماهشهر

واحدهای-آموزشی-شهرک-بعثت-ماهشهر۲

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه واحدهای آموزشی شهرک بعثت ماهشهر

ورزشگاه-باستانی-گنبد-زورخانه

شرکت ساختمانی آوشین قشم - پروژه ورزشگاه باستانی گنبد زورخانه

تصاویر منتخب پروژه های شرکت ساختمانی آوشین قشم
Go to Top
دریافت نوتیفیکیشن آیا می خواهید در مورد آخرین به روز رسانی ها اعلان دریافت کنید؟ خیر بله