۰۱-پروژه-بید-بلند-۲قسمت-ب-سال-۱۳۹۷

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۰۲-توسعه-میدان-یاران-شمالی-سال-۱۳۹۶

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۰۳-پروژه-گاز-طبیعی-کنگان—فاز-۲-سال-۱۳۶۹

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۰۴-پروژه-گاز-طبیعی-کنگان–فاز-۱-سال-۱۳۶۴

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۰۵-مخازن-ذخیره-نفت-خام-گناوه-سال-۱۳۹۶

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۰۶-مخازن-ذخیره-نفت-خام-گناوه-سال-۱۳۹۶

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۰۷-فاز-۴و۵-پارس-جنوبی-سال-۱۳۸۱

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۰۸-فاز-۴و۵-پارس-جنوبی-سال-۱۳۸۱

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۰۹-خط-لوله-فاز-۴و۵-پارس-جنوبی-سال-۱۳۸۱

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۱۰-آروماتیک-چهارم-پتروشیمی-برزویه-سال-۱۳۸۰

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۱۱-آروماتیک-چهارم-پتروشیمی-برزویه-سال-۱۳۸۰

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۱۲-فاز-۲-پالایشگاه-شهید-هاشمی-نژاد-۱۳۷۷

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۱۳-فاز-۲-پالایشگاه-شهید-هاشمی-نژاد-۱۳۷۷

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۱۴-کرنج-شماره-۱سال-۱۳۴۸

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

۱۵–پتروشیمی-فجر-سال-۱۳۸۱

شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب

تصاویر پروژه های مهندسی
Go to Top
دریافت نوتیفیکیشن آیا می خواهید در مورد آخرین به روز رسانی ها اعلان دریافت کنید؟ خیر بله