تصاویر پروژه تکمیل بیمارستان ۱۲۸ تختخوابی دشت آزادگان شرکت تحکیم فرجام تهران