دومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی – دکتر بانکی