دومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی- مهندس جواد خوانساری