دومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی – مهندس سیاوش امینی