دومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی – مهندس نادر عطایی