اجرا-و-تکمیل-کارهای-باقیمانده-ساختمان–بیمارستان-ثامن‌الحجج(ع)-آران-و-بیدگل شرکت تحکیم فرجام تهران