احداث-مجتمع-ورزشی-۱-کارون-شمالی–)-مجموعه-ورزشی-حیدریان-فاز-۱-و۲-(