سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی – مهندس قباد چوبدار