نشست مشترک بررسی مشکلات تشخیص صلاحیت پیمانکاران . دکتر ایرج گلابتونچی