نشست مشترک بررسی مشکلات تشخیص صلاحیت پیمانکاران . مهندس بهمن دادمان