نشست مشترک بررسی مشکلات تشخیص صلاحیت پیمانکاران . مهندس سیامک مسعودی . مهندس محمد مرادخانی . مهندس ناصر بالار