نشست مشترک بررسی مشکلات تشخیص صلاحیت پیمانکاران . مهندس سیامک مسعودی