نشست مشترک بررسی مشکلات تشخیص صلاحیت پیمانکاران . مهندس محمد مرادخانی