نشست مشترک بررسی مشکلات تشخیص صلاحیت پیمانکاران . مهندس ناصر بالار