نشست هم اندیشی با کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی – مهندس نادر عطایی