iscc-971012-cover

ISCC-971012-1

دکتر ایرج گلابتونچی - کارگاه آموزشی دعاوی شرایط عمومی پیمان مرتبط با کارفرما و پیمانکار

ISCC-971012-2

دکتر ایرج گلابتونچی - کارگاه آموزشی دعاوی شرایط عمومی پیمان مرتبط با کارفرما و پیمانکار

ISCC-971012-3

دکتر مجمدجواد کاظمی - کارگاه آموزشی دعاوی شرایط عمومی پیمان مرتبط با کارفرما و پیمانکار

ISCC-971012-4

دکتر محمدجواد کاظمی - کارگاه آموزشی دعاوی شرایط عمومی پیمان مرتبط با کارفرما و پیمانکار

ISCC-971012-5

کارگاه آموزشی دعاوی شرایط عمومی پیمان مرتبط با کارفرما و پیمانکار - دکتر ایرج گلابتونچی - دکتر محمدجواد کاظمی - مهندس مجید شیخ بهایی - خانم نازنین ورزی

کارگاه آموزشی دعاوی شرایط عمومی پیمان مرتبط با کارفرما و پیمانکار
Go to Top
دریافت نوتیفیکیشن آیا می خواهید در مورد آخرین به روز رسانی ها اعلان دریافت کنید؟ خیر بله