تصاویر پروژه کانال اصلی پایاب قشلاق سنندج شرکت ساختمانی پاوان