کارخانه ایران ترانسفو۳

شرکت-بامره-پروژه-کارخانه-ایران-ترانسفو

آبرسانی تبریز

شرکت-بامراه-پروژه-آبرسانی-تبریز

بیمارستان دنا۱

شرکت-بامراه-پروژه-بیمارستان-دنا

بیمارستان دنا۲

شرکت-بامراه-پروژه-بیمارستان-دنا

بیمارستان دنا۳

شرکت-بامراه-پروژه-بیمارستان-دنا

پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس۱

شرکت-بامراه-پروژه-پالایشگاه-میعانات-گازی-بندرعباس

پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس۲

شرکت-بامراه-پروژه-پالایشگاه-میعانات-گازی-بندرعباس

پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس۳

شرکت-بامراه-پروژه-پالایشگاه-میعانات-گازی-بندرعباس

پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس۴

شرکت-بامراه-پروژه-پالایشگاه-میعانات-گازی-بندرعباس

پلهای کمربندی ری

شرکت-بامراه-پروژه-پلهای-کمربندی-شهر-ری

تصفیه خانه آب قم۱

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-آب-قم

تصفیه خانه آب قم۳

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-آب-قم

تصفیه خانه آب قم۴

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-آب-قم

تصفیه خانه فاضلاب همدان۱

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-فاضلاب-همدان

تصفیه خانه فاضلاب همدان۲

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-فاضلاب-همدان

تصفیه خانه همدان

شرکت-بامراه-پروژه-تصفیه-خانه-فاضلاب-همدان

تونل پایاب اومااویا

شرکت-بامراه-پروژه-تونل-پایاب-اومااوبا

تونل سمنان

شرکت-بامراه-پروژه-تونل-سمنان

تونلهای انحراف سد سیمره۱

شرکت-بامراه-پروژه-تونلهای-انحرافی-سد-سیمره

تونلهای انحراف سد سیمره۲

شرکت-بامراه-پروژه-تونلهای-انحرافی-سد-سیمره

تونلهای آب بر سد گتوند۱

شرکت-بامراه-پروژه-تونلهای-آب-بر-سد-گتوند

تونلهای آب بر سد گتوند۲

شرکت-بامراه-پروژه-تونلهای-آب-بر-سد-گتوند

سد باسره

شرکت-بامراه-پروژه-سد-باسره

سد دامغان۱

شرکت-بامراه-پروژه-سد-دامغان

سد دامغان۲

شرکت-بامراه-پروژه-سد-دامغان

قطار شهری شیراز

شرکت-بامراه-پروژه-قطار-شهری-شیراز

قطار شهری شیراز۱

شرکت-بامراه-پروژه-قطار-شهری-شیراز

قطار شهری شیراز۲

شرکت-بامراه-پروژه-قطار-شهری-شیراز

قطار شهری شیراز۳

شرکت-بامراه-پروژه-قطار-شهری-شیراز

کارخانه ایران ترانسفو۱

شرکت-بامراه-پروژه-کارخانه-ایران-ترانسفو

کارخانه ایران ترانسفو۲

شرکت-بامراه-پروژه-کارخانه-ایران-ترانسفو

کارخانه جداسازی اکسیژن خاتون آباد

شرکت-بامراه-پروژه-کارخانه-جداسازی-اکسیژن-خاتون-آباد

سد خاکی سهند

شرکت-بامراه-پروژه-سد-خاکی-سهند

کارخانه فولاد آلیاژی یزد۲

شرکت-بامراه-پروژه-کارخانه-فولاد-آلیاژی-یزد

مجتمع سنگ آهن چادرملو۱

شرکت-بامراه-پروژه-مجتمع-سنگ-آهن-چادرملو

مجتمع سنگ آهن چادرملو۲

شرکت-بامراه-پروژه-مجتمع-سنگ-آهن-چادرملو

موسسه ایران چاپ

شرکت-بامراه-پروژه-موسسه-ایران-چاپ

نیروگاه سد کرخه

شرکت-بامراه-پروژه-نیروگاه-سد-کرخه

نیروگاه سد کرخه۱

شرکت-بامراه-پروژه-نیروگاه-سد-کرخه

نیروگاه سد کرخه۲

شرکت-بامراه-پروژه-نیروگاه-سد-کرخه

نیروگاه گازی ارومیه

شرکت-بامراه-پروژه-نیروگاه-گازی-ارومیه

استحصال زمین عسلویه

شرکت-بامراه-پروژه-استحصال-زمین-عسلویه

تصاویر منتخب پروژه های شرکت بام راه
Go to Top
دریافت نوتیفیکیشن آیا می خواهید در مورد آخرین به روز رسانی ها اعلان دریافت کنید؟ خیر بله