نمایش دادن همه 2 نتیجه

کتاب علمی-کاربردی آیین دادرسی مالیاتی

ریال 550,000

کتاب علمی-کاربردی آیین دادرسی مالیاتی

تالیف و گردآوری: احمد غفارزاده

کتاب حاضر برای استفاده مودیان مالیاتی، مشاوران مالیاتی، ماموران مالیاتی و دانشجویان و محققان رشته مالیه عمومی با رویکرد دادرسی مالیاتی تدوین شده است.

در این مجموعه سعی شده به صورت کاملا ساده و فرآیندی، مراحل و مراجع دادرسی مالیاتی تبیین شود و همچنین آراء مرتبط با موضوع که توسط مراجع ذیصلاح (دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی) صادر گردیده و بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور نیز به منظور اطلاع بیشتر خوانندگان ضمیمه شده است و نهایتا دستورالعمل دادرسی مالیاتی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و فرم های مرتبط با دادخواهی و دادرسی مالیاتی جزو ضمائم می باشد.

این کتاب در 7 فصل کلی تالیف و گردآوری شده است

Out of stock

مجموعه قوانین مالیاتی

ریال 750,000

کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

به اهتمام: احمد غفارزاده

این کتاب با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394 قانون مالیات های مستقیم تدوین گشته است و شامل:

 • قانون مالیاتهای مستقیم
 • قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394
 • احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393
 • احکام مالیاتی سایر قوانین
 • احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 • احکام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
 • مقررات مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 • کلیه آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین تغییرات
 • دستورالعمل های مالیاتی با آخرین اصلاحات
 • مصوبات مالیاتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی