نمایش یک نتیجه

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۳

ریال 6,100,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 3

توضیحات:

این کتاب با موضوع “قوانین و مقررات” تهیه و تدوین شده است و جلد سوم از مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری است و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکتهای پیمانکاری با موضوع “قوانین و مقررات” می باشد که توسط سندیکا در طی سالها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است. هر سوال با پاسخ کارشناسی و رسمی سازمان برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار داشتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در دعاوی نیز اقدامات لازم را بعمل آورید.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.