شرکت سازآب کیان پاد

مدیرعامل: امیر منوچهری

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰

تاریخ عضویت: ۱۴۰۰

اطلاعات ارتباطی:

null
وبسایت :

www.Sakp.ir

null
ایمیل:

info@sakp.ir

null
نشانی:

تهران ، خیابان آفریقا، کوچه شریفی، پلاک ۲۶ ، طبقه۳

کد پستی : ۱۹۶۹۹۵۳۴۴۱

null
نمابر:

۰۲۱۸۸۶۷۰۶۱۰

داخلی ۴۰۷

تلفن
تلفن:

۰۲۱۸۸۶۷۰۶۱۰

شرکت سازآب کیان پاد فعالیت خود را در حوزه ساخت و ساز با هدف سازندگی کشور آغاز کرد و ضمن بهره بری از تجارب موفق شرکت هولدینگ در اجرای پروژه های بزرگ در عرصه هایی مانند راهسازی، سد سازی، تونل سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی ، احداث ایستگاه های پمپاژ و صنایع پتروشیمی یکی از شرکت های درحال توسعه کشور با دامنه فعالیت پیمانکاری عمومی و قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC) است.

آب : یک

راه : دو

کاوش های زمینی : دو

ابنیه : پنج

نفت، گاز و پتروشیمی : پنج

 1. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری
 2. گواهینامه ISO 14001:2015
 3. گواهینامه ISO 9001:2015
 1. مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در اجرای سد حوضیان
 2. معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در اجرای سد مخزنی کرم آباد
 3. مجری طرح راه آهن میانه اردبیل
 1. انجمن بتن ایران
 2. کمیته ملی سد های بزرگ ایران
 3. انجمن بتن ایران
 1. نصب فلر و مسیر دسترسی دریایی پتروشیمی کنگان
 2. احداث سد گرین و تاسیسات وابسته
 3. راه آهن میانه اردبیل
 4.  احداث ۴ پست اسکله رمپ بندر دیّر
 1. اسکله والفجر بندر بوشهر
 2. اسکله خمیر بندر خمیر
 3. سد کرم آباد
 4. سد حوضیان
 5. ایستگاه پمپاژ دشت سیستان

گالری پروژه های شرکت ساز آب کیان پاد