شرکت ساختمانی پارس ره آب شیبکوه

شرکت ساختمانی پارس ره آب شیبکوه

مدیرعامل: وحید رضا امیری

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۸

تاریخ عضویت: ۱۴۰۰

اطلاعات ارتباطی:

null
وبسایت: www.parsrahab.com
null
ایمیل: p.r.shibkooh@gmail.com
null
فسا، خ امام خمینی، روبروی فرمانداری، دفتر فروش مجتمع تجاری اداری و رفاهی مروارید

کد پستی: ۷۴۶۱۹۱۳۵۱۶

null
نمابر: ۰۷۱۵۳۳۱۲۹۸۵
تلفن
تلفن: ۰۷۱۵۳۳۱۵۹۹۹۹

آب: پنج

راه و ترابری: سه

ساختمان و ابنیه: یک

تاسیسات: یک

نفت وگاز و پتروشیمی: پنج

  • سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
  • انجمن بتن
  • انجمن شرکت های راه سازی
  • تونل ایران

دریافت کاتالوگ فارسی   /   Catalog Persian language

دریافت کاتالوگ انگلیسی  /  Catalog English language

گالری پروژه های شرکت ساختمانی پارس ره آب شیبکوه