تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به احداث آزادراه قزوین-رشت

هیات وزیران در جلسه ۴ مهر ۹۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در اجرای تصویب نامه شماره ۱۹۰۶۸/ت ۵۲۵۸۱ هـ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۹۵ نسبت به احداث مسیر رفت…