عملیات اجرایی ۷ طرح عمرانی به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شد

وزیر راه و شهرسازی در سفر خود به استان کرمان از طریق ارتباط زنده ویدئوکنفرانس با فرمان رئیس جمهوری ۷ طرح عمرانی را در استان به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح کرد. به گزارش خبرنگار سندیکا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در آغاز سفر خود به…