انتشار جدول زمانبندی انتشار اسناد خزانه اسلامی

وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸  نسیت به انتشار جدول زمانبندی انتشار اسناد خزانه اسلامی از محل بندهای “ب”، “هـ”، “م” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور اقدام نموده است که جهت اطلاع کلیه اعضای محترم بازنشر می گردد.