پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با همکاری وزارت کشور، دانشگاه های معتبر، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی کشور، مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و … در نظر دارند تا پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری را همزمان با…