مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت آب ایران

به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران و پیرو آگهی مندرج در روزنامه کار و کارگر مورخ ۱ دیماه ۹۷ ، مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون در روز سه شنبه ۲۵ دیماه راس ساعت ۱۴ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان…