صدور انواع بیمه نامه با تخفیف برای اعضا

صدور انواع بیمه نامه با تخفیف برای اعضای سندیکای شرکت های ساختمانی ایران به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند شرایط ویژه بیمه پارسیان جهت مشاوره و صدور انواع بیمه نامه به شرح ذیل برای اعضای محترم قابل استفاده است. مسئولیت (بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما…