لایحه افزایش مدت اعتبار گذرنامه ها از ۵ به ۱۰ سال

لایحه افزایش مدت اعتبار گذرنامه ها از ۵ به ۱۰ سال   به منظور تسهیل صدور گذرنامه و کاهش هزینه های عمومی و پرداختی شهروندان بالاخص ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت دریافت گذرنامه و با لحاظ اینکه مدت اعتبار گذرنامه های صادره در اغلب کشورهای دنیا ۱۰ ساله می باشد، لایحه زیر برای انجام…