دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت ها برای فعالان اقتصادی

دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت ها برای فعالان اقتصادی   مدیرعامل محترم شرکت   سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در نظر دارد در راستای ارائه خدمات آموزشی به اعضای خویش با هدف ارتقاء آموزشی و آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با حوزه ثبت شرکت ها، سلسله کارگاه‌های آموزشی را برگزار نماید.…