ظرفیت تهاتر مطالبات اعضا

مدیرعامل محترم شرکت موضوع: ظرفیت تهاتر مطالبات اعضا با سلام؛ احتراما بازگشت به نامه شماره ۶۴۷۱۶۸ مورخ ۲ اسفند ۱۳۹۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پیرو نامه شماره ۹۹-۱۶۸۲۳۴ مورخ ۱۴ دیماه ۱۳۹۹ ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع درخواست ارائه اطلاعات شرکتهای پیمانکاری جهت بهره مندی از…