صدور گواهینامه شغلی نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور

به اطلاع می رساند پیرو عقد تفاهم نامه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورخ ۱۲ خرداد ۹۸ مسئولیت اخذ مدارک و بررسی آنها جهت صدور گواهینامه های شغلی برای نیروی کار ایرانی شاغل در پروژه های خارج از کشور شرکتهای ایرانی صادرکننده خدمات فنی و…

فراخوان همکاری فصلنامه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در نظر دارد تا در فصل جدید فصلنامه خود را به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر نماید. لذا آمادگی کامل خود را برای : درج مقالات تخصصی رپرتاژ آگهی دریافت آگهی تولیدات، خدمات شرکتها، موسسین انجمنها (جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز،…