صدور گواهینامه شغلی نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور

به اطلاع می رساند پیرو عقد تفاهم نامه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورخ ۱۲ خرداد ۹۸ مسئولیت اخذ مدارک و بررسی آنها جهت صدور گواهینامه های شغلی برای نیروی کار ایرانی شاغل در پروژه های خارج از کشور شرکتهای ایرانی صادرکننده خدمات فنی و…