معرفی پروژه های اجرایی اعضا بعنوان کاندید انتخاب طرح بتنی برتر سال کشور

با توجه به برگزاری بیست و سومین همایش سالانه انجمن علمی بین المللی بتن ایران، دبیرخانه سندیکا قصد دارد تا طی فهرستی نسبت به معرفی طرحهای برتر اجرایی اعضای خویش جهت بررسی انتخاب طرح برتر بتنی کشور اقدام نماید. خواهشمند است کلیه اعضای علاقمند نسبت به ارسال پاسخ به نامه فوق اقدام لازم را فورا…