اولین نشست ملی نشان عالی برند ناب ایرانی

به اطلاع می رساند با عنایت به مصوبه شماره ۱۹۶۴۲ وزارت کشور و با هماهنگی دستگاه های اجرایی با موضوع توانمندسازی تولیدات ساخت ایران و ارتقاء جایگاه سازمان ها و بخش های خصوصی خدمت محود در اکوسیستم اقتصاد مقاومتی، “اولین نشست ملی نشان عالی برند ناب ایرانی” با رویکرد نوآوری محصولات برتر ایرانی به همراه…