شش دلیل برای بهره برداری از اینکوترمز ۲۰۰ به تاکید ICC

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل ICC به کلیه فعالان اقتصادی و بازرگانی علی الخصوص بازرگانی بین الملل نصب و بهره برداری از نرم افزار INCOTERMS 202 را پیشنهاد می نماید. شش دلیل برای بهره برداری از اینکوترمز ۲۰۰ : اتصال دیجیتالی به ابزارهای کسب و کار که روزانه از آن استفاده می‌کنیم، به خصوص…