شناسایی کارگاه‌های پرخطر توسط بازرسان وزارت کار

شناسایی کارگاه‌های پرخطر توسط بازرسان وزارت کار     بر اساس گزارش‌ها از ابتدای سال جاری تاکنون حوادث ناشی از کار در کشور ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. وزارت کار با استفاده از ظرفیت بازرسان فعال خود ۶۵ هزار کارگاه‌ پرخطر را شناسایی کرده و درصدد است از این…