نحوه حضور کارکنان سازمان امور مالیاتی در ایام قرنطینه کرونایی

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کل کشور و پیرو اجرای سیاستهای مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا نحوه فعالیت ادارات کل و سازمان امور مالیاتی به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱- ادارات امور مالیاتی شهرهایی که وضعیت بیماری کرونا در آنها قرمز اعلام شده تا پایان هفته جاری تعطیل می باشند.   ۲-…