سمینار چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

به اطلاع می رساند جامعه مهندسان مشاور ایران درنظر دارد تا “سمینار چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹” را با رویکرد بررسی تهدیدها و فرصتها در دی ماه سال جاری برگزار نماید. همانطور که استحضار دارید لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که تعدیل قیمت بنزین، فشار…