اعلام تاریخ جدید برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و املاک عراق

اعلام تاریخ جدید برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و املاک عراق   به گزارش سفارت جمهوری عراق در تهران، شرکت نمایشگاه ها و خدمات بازرگانی عراق اقدام به تغییر برنامه برگزاری (سومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و املاک عراق) که قرار بود در نمایشگاه بین المللی بغداد مورخ ( ۶ لغایت ۲۰۲۴/۵/۹)…