برگزاری کارگاه «توانمندسازی هیئت مدیره در راهبری اثربخش سازمان‌ها»

برگزاری کارگاه «توانمندسازی هیئت مدیره در راهبری اثربخش سازمان‌ها»   فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران در راستای سلسله رویدادهای آموزشی و تخصصی در حوزه راهبری شرکتی این فدراسیون با هدف توانمندسازی اعضاء خود، تشکل های عضو اتاق ایران و همچنین مدیران بنگاه های اقتصادی، کارگاهی تخصصی با محوریت و همکاری معاونت و…

واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام شرکت آب معدنی داماش گیلان

اتاق بازرگانی ایران از “واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام شرکت آب معدنی داماش گیلان” خبر داد. در این نامه که پیوست آن نامه بانک ملی ایران قرار گرفته است فراخوانی جهت واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام شرکت آب معدنی داماش گیلان منتشر شده است. جهت اطلاع اعضا و کلیه علاقمندان، شرایط این واگذاری به شرح ذیل است:…

سمینار رویکرد جدید مبارزه با فساد در بنگاه های اقتصادی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد سمینار “رویکرد جدید مبارزه با فساد در بنگاه های اقتصادی” را به مدت ۴ ساعت برگزار نماید. سابقه تدوین مقررات ICC درباره مبارزه با فساد به سال ۱۹۷۷ برمی گردد، اگرچه این ضوابط و مقررات در سالهای بعدی کامل تر و جامع تر نیز شده است.…