ثبت نام در بیست و ششمین همایش و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)

ثبت نام در بیست و ششمین همایش و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)   آغاز ثبت نام بیست و ششمین همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)، ۵ و ۶ دی ماه سال ۱۴۰۲ در محل اتاق…