مصوبه هیات وزیران در خصوص تبدیل انواع شرکت های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت

در پی تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با پیگیری لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، امکان تبدیل انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت به یکدیگر به تصویب هیات وزیران رسید. با طرح مشکلات شرکت های دانش بنیان و برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی درخصوص عدم امکان تبدیل شرکت های تجاری…